Chương trình Fulbright Việt Nam phối hợp đề cử tối đa 8 ứng viên từ Việt Nam. Dự kiến sẽ có 02 suất tài trợ được trao. Tài trợ bao gồm sinh hoạt phí hàng tháng (bao gồm tiền thuê nhà); bảo hiểm tai nạn và ốm đau; hỗ trợ đi lại và vé máy bay; miễn học phí các môn học bắt buộc.

Ảnh minh họa

Để đáp ứng yêu cầu của chương trình này, các ứng viên cần phải có ít nhất một bằng đại học, là giáo viên chính quy bậc tiểu học, THCS, THPT, chuyên viên thông tin thư viện, chuyên viên tư vấn, chuyên viên biên soạn giáo trình, chuyên viên tổ chức giáo dục giành cho học sinh khuyết tật, chuyên viên đào tạo học sinh năng khiếu cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chuyên viên hành chính tham gia giảng dạy học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ít nhất 50% thời gian; và giảng viên đào tạo giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Các ứng viên phải có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, có chứng chỉ tiếng Aưnnh còn giá trị với điểm tối thiểu TOEFL – IBT 79 hoặc IELTS 6.5; là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam.

Thời hạn nộp hồ sơ là thứ Tư, ngày 5/11/2014. 

Chương trình cử các giáo viên Việt Nam sang Hoa Kỳ và cung cấp cơ hội nghiên cứu những chủ đề đặc thù hay các điểm mạnh trong hệ thống trường học Hoa Kỳ.

Ứng viên tham dự có cơ hội được tiếp cận hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Những ứng viên thành công sẽ được cử đến một trường đại học về giáo dục và học tối đa 02 môn học, tiến hành 01 đề cương nghiên cứu, dự giờ/đồng giảng/hướng dẫn các lớp học cho giáo viên và học sinh Hoa Kỳ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông địa phương, đồng thời tham gia các hoạt động giảng dạy khác.

    Liên hệ với chúng tôi