Dịch thuật tiếng Anh

Cơ hội nhận học bổng Hubert Humphrey Fellowship

Ảnh minh họa. (Phạm Mai/Vietnam+)

Ðây là chương trình học tập, nghiên cứu trong một năm, không cấp bằng, dành cho những cán bộ trẻ, cấp trung, có triển vọng thăng tiến trong nghề và có nguyện vọng phục vụ vì lợi ích công cộng. 

Người trúng tuyển sẽ theo học một năm tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ, trong đó có thực tập chuyên môn, đi thực tế, tham gia hội nghị và hội thảo về lĩnh vực liên quan. 
Bên cạnh đó, chương trình học bổng Hubert Humphrey còn hỗ trợ cán bộ trẻ, cấp trung khoản tiền lên tới 10.000 USD để thực hiện dự án trong nước hoặc khu vực liên quan tới các lĩnh vực được đào tạo.
Các lĩnh vực đào tạo của học bổng về nông nghiệp và phát triển nông thôn, truyền thông, báo chí, phát triển kinh tế, quản trị, hoạch định chính sách giáo dục quản trị, kế hoạch và chính sách giáo dục, tài chính ngân hàng, quản lý đại học, chính sách và phòng chống HIV/AIDS, quản lý nguồn nhân lực, luật và quyền con người, tài nguyên thiên nhiên, chính sách môi trường và biến đổi khí hậu, chính sách và quản lý y tế công cộng, phân tích chính sách công cộng và hành chính công, giảng dạy tiếng Anh…
Thông tin thêm về chương trình học bổng Hubert Humphrey được cung cấp trên website chính thức của chương trình tại địa chỉ www.humphreyfellowship.org./.
×