Bất kỳ một công ty hay tổ chức ở một thị trường quốc tế nào cũng đòi hỏi phải có một trang web đa ngôn ngữ. Điều này cung cấp cho khách hàng một “cổng thông tin ban đầu”, giảm thiểu thời gian giải quyết các yêu cầu cơ bản, giới thiệu dịch vụ và thương hiệu của quý khách hàng đến cộng đồng người dùng rộng lớn.

địa phương hóa tài liệu website
địa phương hóa tài liệu website

Trang web có thể là công cụ tiếp thị có giá trị nhất. Do đó, có trang web bằng nhiều ngôn ngữ có thể sẽ có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán hàng và sự hiện diện trực tuyến thương hiệu của quý khách.
Để đáp ứng nhu cầu này chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp và địa phương hóa nội dung trang web chất lượng cao được thực hiện bởi đội ngũ biên dịch có chuyên môn đảm nhiệm. Dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp, chính xác và đáng tin cậy của chúng tôi đã thực hiện hàng ngàn đơn hàng và dự án lớn nhỏ cho các tập đoàn, công ty cung cấp dịch vụ, công ty sản xuất, công ty xây dựng và lắp đặt.
Dịch trang web đòi hỏi phải có độ chính xác, kiến thức văn hóa chuyên ngành và trình độ tổ chức cao, chúng tôi kết hợp chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu này.

ĐỊA PHƯƠNG HÓA TRANG WEB
Địa phương hóa trang web đòi hỏi có sự chuyển đổi hoàn toàn từ đề cập đến một đối tượng đến đối tượng hoàn toàn khác. Dịch vụ địa phương hóa của chúng tôi bao gồm dịch ngôn ngữ văn bản cùng với những thay đổi định dạng cần thiết, tạo ra các liên kết chính xác, url (địa chỉ web) và cuối cùng là điều chỉnh sự nhạy cảm quan trọng cho phù hợp với sự khác biệt văn hóa.
Địa phương hóa trang web là quá trình chuyển đổi định dạng và nội dung của trang web sang hình thức phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa của thị trường ngôn ngữ khác.

địa phương hóa tài liệu website
địa phương hóa tài liệu website

Đội ngũ dịch thuật tài liệu nội dung trang web
Đội ngũ dịch thuật của chúng tôi được tuyển chọn và kiểm tra kỹ càng để đảm bảo rằng chỉ các biên dịch, biên tập viên và thẩm định viên chuyên nghiệp có trình độ phù hợp mới được phân công thực hiện dự án của quý khách.
Tất cả các chuyên gia dịch thuật của chúng tôi sử dụng bộ nhớ dịch thuật, từ điển, danh mục thuật ngữ của ngành, và tuân thủ qui trình kiểm soát chất lượng, đảm bảo bản dịch chính xác và nhất quán.
Chúng tôi hiểu tính chất tài liệu gốc là độc quyền và nhạy cảm, chúng tôi thực hiện qui trình bảo mật nghiêm ngặt và cam kết bảo mật cho khách hàng. Tất cả chuyên viên dịch thuật của chúng tôi đều bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật thương mại và không tiết lộ của công ty.

Tài liệu nội dung trang web
Chúng tôi có thể dịch trên nhiều định dạng tập tin điện tử, hàng ngày đội ngũ chuyên gia của chúng tôi xử lý các bản HTML, PHP, ASP, JavaScript và CGI, nên chúng tôi có thể đảm bảo tính toàn vẹn mã hóa ban đầu của quý khách.
Dưới đây là danh mục các tài liệu thường dịch:
Nội dung trang web
Các ứng dụng web và đa phương tiện
Xuất bản web
Chế bản XML
HTML (ngăn chặn mã hóa kép)
Địa phương hóa đồ họa 2-D và 3-D
Các thành phần âm thanh và video

HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH