Công chứng bằng đại học song ngữ ở đâu ?

CÂU HỎI
Thực hiện nghị định 79/2007/NĐ-CP về lĩnh vực chứng thực uỷ ban nhân dân xã, phường vẫn chứng thực  những văn bản, giấy tờ song ngữ nhưng nay theo nghị định 04/2012/NĐ-CP sửa đổi nghị định 79/2007/NĐ-CP  tăng thẩm quyền cho phòng tư pháp cấp huyện. Xin hỏi Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có tiếp tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ nữa không? Căn cứ vào văn bản nào?

TRẢ LỜI

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều của Nghị định 79/2007/NĐ-CP thì:

– Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt, có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài (ví dụ: Giấy chứng nhận kết hôn của người Việt Nam và người nước ngoài, trong đó có ghi tên, địa chỉ của người nước ngoài bằng tiếng nước ngoài…) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là Uỷ ban nhân dân cấp xã.

– Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng nước ngoài hoặc chủ yếu bằng tiếng nước ngoài có xen một số từ bằng tiếng Việt (ví dụ: Văn bằng, chứng chỉ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho người Việt Nam trong đó có ghi tên người Việt Nam bằng tiếng Việt…) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là Phòng Tư pháp cấp huyện.

–  Đối với các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ (ví dụ: Hộ chiếu của công dân Việt Nam, chứng chỉ tốt nghiệp của các trường đại học Việt Nam liên kết với trường đại học của nước ngoài… trong đó có ghi đầy đủ bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) thì người yêu cầu chứng thực được lựa chọn chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã.

– Đối với trường hợp một tập hồ sơ, tài liệu mà trong đó vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì để thuận tiện, người yêu cầu chứng thực có thể lựa chọn một trong hai phương án sau đây:

+ Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

+ Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực cả hai loại giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Tuy nhiên, Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 có hiệu lực từ ngày 05/3/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP lại quy định về thẩm quyền chứng thực của Phòng tư pháp cấp huyện như sau:

  1. a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.
  2. b) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ.
  3. c) Chứng thực các việc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP.

Có thể thấy, hướng dẫn về thẩm quyền chứng thực văn bản song ngữ của hai văn bản nêu trên (Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định 79/2007/NĐ-CP và Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008) có sự mâu thuẫn. Trong trường hợp này, việc áp dụng sẽ phải tuân theo quy định tại Khoản 2 Điều 83 về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Do vậy, thẩm quyền chứng thực văn bản song ngữ phải áp dụng quy định tại Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ. Theo đó, thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ thuộc về Phòng Tư pháp cấp huyện.

Đối chiếu với các quy định trên, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn không còn thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ nữa.

Ngày nay để tránh việc phải lên văn phòng công chứng ngồi chờ lâu bạn có thể mang hồ sơ đến văn phòng chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ dịch  vụ  công chứng bằng đại học song ngữ, Công chứng bằng đại học sao y chứng thực giao nhận tận nơi.

Nếu Quý Khách có nhu cầu làm dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tối:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP ASEAN

DỊCH THUẬT NHANH-UY TÍN-CHUẨN XÁC
ĐT: 0462 934.222. Hotline: 0936 336 993
Email: hanoi@dichthuatasean.com – saigon@dichthuatasean.com
Địa chỉ: 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Dịch công chứng bằng Đại học