Công chứng hợp đồng thuê nhà (bất động sản) là một trong những giao dịch quan trọng. Văn phòng Công chứng Asean có chức năng thực hiện công chứng Các hợp đồng thuê/cho thuê nhà (bất động sản) theo quy định của pháp luật.

dịch vụ công chứng thuê nhà
dịch vụ công chứng thuê nhà

Công chứng Hợp đồng thuê nhà
Văn phòng công chứng Asean thực hiện công chứng hợp đồng cho thuê nhà đất bao gồm:
– Công chứng Hợp đồng thuê căn hộ; Hợp đồng cho thuê căn hộ
– Công chứng Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất
– Hợp đồng thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Hợp đồng cho thuê nhà ở và quyền sử dụng đất ở
– Hợp đồng thuê nhà; Hợp đồng cho thuê nhà
– Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
– Hợp đồng thuê kho bãi; Hợp đồng cho thuê kho bãi
– Hợp đồng thuê mặt bằng; Hợp đồng cho thuê mặt bằng
– Hợp đồng thuê nhà xưởng; Hợp đồng cho thuê nhà xưởng
– Hợp đồng thuê sàn thương mại; Hợp đồng cho thuê sàn thương mại
Văn phòng công chứng Asean sẽ tư vấn pháp luật miễn phí về các điều kiện cho thuê nhà đất, trình tự, thủ tục cho thuê nhà đất, các quy định về thuế đối với việc cho thuê nhà đất.
VPCC Asean là một văn phòng công chứng tin cậy trong việc thực hiện công chứng hợp đồng giao dịch.VPCC Asean đảm bảo việc công chứng các hợp đồng cho thuê nhà đất nhanh chóng, linh hoạt, thuận tiện và theo đúng trình tự pháp luật. Ngoài ra, VP công chứng Asean hỗ trợ các dịch vụ công chứng ngoài trụ sở, công chứng ngoài giờ để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.