HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT

Hiện nay, nhiều vụ việc hợp pháp hóa lãnh sự không được mọi người biết đến nhiều bởi vì người nộp đơn không rõ các quy định của việc này. Qua bài viết sau đây, dịch thuật Asean sẽ cung cấp cho quý khách có nhu cầu về một số quy định, trường hợp, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

1. Tổng quan hợp pháp hóa lãnh sự:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 111/2011/NĐ-CP, “Hợp pháp hóa lãnh sự” được giải thích là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.
 
Chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

2. Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự:

Dưới đây là trọn bộ hồ sơ bạn cần chuẩn bị để hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự, được quy định cụ thể tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định 111/2011/NĐ-CP.
Hồ sơ yêu cầu chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu cấp tại Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài.
 • Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hóa lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK hoặc bản in tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự online. Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực.
 • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
 • 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
 •  01 phong bì có ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).
 • 01 bản gốc và 01 bản sao giấy tờ liên quan, tài liệu liên quan nếu cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự.
Hồ sơ yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu cấp tại nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam.
 • Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK hoặc bản in tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự online
 • Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
 • Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự, đã được Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài nơi có Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam kiêm nhiệm chứng nhận;
 • 01 bản dịch giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự sang tiếng Việt, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài mà cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hiểu được, nếu giấy tờ, tài liệu đó không được lập bằng các thứ tiếng trên;
 • 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu đã được chứng nhận và 01 bản chụp bản dịch nêu trên;
 • 01 bản gốc và 01 bản sao giấy tờ liên quan, tài liệu liên quan nếu cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự
Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự: Giấy tờ có từ 2 tờ trở lên phải có dấu giáp lai giữa các tờ.

3. Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự:

Để tránh mất thời gian, trước tiên bạn cần kiểm tra liệu tài liệu của bạn có cần hợp pháp hóa lãnh sự không bằng cách Liên hệ với Đại sứ quán hoặc cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi văn bản được sử dụng để xác nhận.
 
Tại phần này, Dịch Thuật Asean sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng bước trong quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam, cũng như quy trình chứng nhận lãnh sự giấy tờ Việt Nam để sử dụng tại nước ngoài.
 
Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài:
 
Để có thể sử dụng giấy tờ nước ngoài tại Việt Nam, bạn cần thực hiện 02 bước sau:
Bước 1: Chứng thực giấy tờ, tài liệu cấp tại nước ngoài.
 
Công tác chứng thực này được thực hiện tại:
 • Cơ quan ngoại giao thẩm quyền nằm ở các quốc gia nơi các văn bản đã được ban hành, hoặc
 • Bộ phận ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự đặt ở Việt Nam.
Bước 2: Hợp pháp hóa lãnh sự
 
Trong bước này,
 
 • Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại mục hồ sơ nêu trên.
 • Sau đó, bạn mang bộ hồ sơ này lên cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự của Việt Nam để hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Sau khi nhận được giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự, bạn sẽ dịch thuật công chứng ra tiếng Việt để sử dụng tại Việt Nam. Bạn không cần thực hiện mục này nếu giấy tờ, tài liệu đó đã có tiếng Việt.
Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ Việt Nam:
 
Để có thể sử dụng giấy tờ Việt Nam tại nước ngoài, bạn cần thực hiện quy trình sau:
Bước 1: Chứng nhân lãnh sự:
 • Bạn chuẩn bị hồ sơ chứng nhận lãnh sự nêu tại mục Hồ sơ ở trên. Sau đó, bạn mang hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự của Việt Nam để chứng nhận lãnh sự.
Bước 2. Hợp pháp hóa lãnh sự:
 • Bạn mang giấy tờ đã được hợp pháp hóa lãnh sự bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cùng hồ sơ yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền hợp pháp hóa lãnh sự của quốc gia mà bạn sẽ sử dụng giấy tờ đỏ để hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Cơ quan đó có thể là: Cơ quan ngoại giao thẩm quyền nằm ở các quốc gia nơi các văn bản đã được ban hành, hoặc Bộ phận ngoại giao có thẩm quyền chứng nhận lãnh sự đặt ở Việt Nam.

4. Dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự uy tín:

Nếu bạn cần hợp thức hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài, chứng nhận lãnh sự giấy tờ Việt Nam nhưng không đủ thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về quy trình, không muốn tốn công sức thực hiện các bước thủ tục hành chính phức tạp, hãy sử dụng Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự, Chứng nhận lãnh sự tại TPHCM, Hà Nội, toàn quốc tại Asean để hạn chế sai sót tối đa và đảm bảo hoàn thành đúng hạn.
 
Các giấy tờ, tài liệu và các Dự án đã thực hiện tại dịch thuật Asean:
 • Hợp pháp hoá lãnh sự bằng đại học, hồ sơ du học
 • Hợp pháp hoá lãnh sự giấy chứng thực CO, CQ
 • Hợp pháp hoá lãnh sự giấy chứng thực kết hôn với người nước ngoài
 • Hợp pháp hoá lãnh sự giấy xác nhận độc thân
 • Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ nước ngoài muốn lưu thông tại Việt Nam.
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Hàn Quốc.
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Trung Quốc
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Hong Kong
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Đài Loan
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Macao
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Nhật Bản
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Malaysia
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Thái Lan
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Myanmar
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Philippines
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Tây Ban Nha
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Hà Lan
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Ấn Độ
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Singapore
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Mỹ
 • Hợp pháp hóa lãnh sự Đức
 • Hợp pháp hoá lãnh sự Anh (UK)
 • Hợp pháp hoá lãnh sự Ai-len (Ireland)
 • Hợp pháp hoá lãnh sự Úc (Australia)
 • Dịch vụ chứng nhận lãnh sự 
 • Dịch vụ hợp thức hóa lãnh sự
Nếu không đủ thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về quy trình, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự, hoặc không có thời gian để thực hiện các thủ tục này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự của dịch thuật Asean để hạn chế tối đa sai sót.
 
Với kinh nghiệm trên 10 năm, cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác khắp nơi trên thế giới, chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự/chứng nhận lãnh sự tất cả cá giấy tờ cấp tại nước ngoài cũng như Việt Nam.
 
Chúng tôi cam kết:
 • Chi phí cạnh tranh nhất,
 • Thời gian nhanh nhất.

5. Lý do nên chọn dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự của Dịch thuật ASEAN?

Tại Việt Nam, do nhu cầu hội nhập và xu hướng Quốc tế đang ngày một phát triển mạnh mẽ, nên nhu cầu cần thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự cũng ngày một nhiều hơn.
 
Dịch vụ uy tín
 
Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc, các chuyên gia hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi rất am hiểu quy trình – thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam. Đến với dịch thuật Asean, bạn sẽ được tư vấn những thông tin chính xác và cập nhật nhất.
 
Chúng tôi luôn chào mừng các bạn tới văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi, thảo luận về tài liệu của các bạn và các yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự.
Địa chỉ văn phòng:
 
Số 28 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
 
441 Lý Thái Tổ phường 9 quận 10 TP.HCM
 
Thời gian xử lý nhanh
 
Trọn gói thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài để sử dụng tại Việt Nam sẽ được hoàn thiện trong thời hạn chỉ từ 8 ngày làm việc.
 
Chuyển tài liệu trong nước và quốc tế
 
Chúng tôi hiểu rằng bạn luôn lo lắng về việc giấy tờ quan trọng có thể bị thất lạc trong quá trình vận chuyển. Do đó, chúng tôi đã hợp tác với các đơn vị vận chuyển uy tín như Viettelpost, DHL, … để có thể chuyển tài liệu của các bạn một cách an toàn tới mọi địa điểm tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

  Liên hệ với chúng tôi