canonlogoTháng 8/2015 123 Translation  hoàn thành 1000 Trang tài liệu kỹ thuật cho tập đoàn Canon( Đại diện Công ty TNHH Canon Việt Nam)
Dự án Hoàn thành thời gian 30 ngày.
Được Công ty Canon đánh giá đạt tiêu chuẩn về chất lượng và chuyên ngành kỹ thuật điện điện tử.Đây là dự án chiến lược giữa 123 Translation. mang lại sự Hợp tác lâu dài giữa hai bên.

[rev_slider alias=”bottom slide”]

    Liên hệ với chúng tôi