Bạn có muốn trở nên thông thạo tiếng ba lan không?

Bạn có thích ngôn ngữ ba lan không?

Bạn có thích ở với những người ba lan hiếu khách và hiền hóa đó không?

Bạn có muốn truy cập vào một số khía cạnh của văn hoá đó, chẳng hạn như sách, phim, nhạc..

Bạn có muốn đi du lịch đến đất nước ba lan mà ngôn ngữ bạn đang tập nói? Bạn có cần ngôn ngữ cho công việc

của chúng mình hoặc để giao tiếp với bạn bè hoặc người thân? Càng nhiều lần bạn trả lời “có” cho những câu hỏi

này, động lực học tiếng ba lan của bạn sẽ càng mạnh mẽ.Và bên cạnh đó, từ việc học thành thạo tiếng Ba Lan rồi,

bạn có thể dich tiếng Ba Lan để có thêm thu nhập.

Bên cạnh việc học từ vựng, chăm chỉ rèn luyện kỹ năng nghe thì một điều vô cùng quan trọng trong việc học tiếng ba

lan là ngữ pháp. Cùng theo mình phân tích và điểm lại một số cấu trúc về danh từ, đại từ và tính từ ba lan nhé!

Học ngữ pháp và dịch tiếng Ba Lan thật dễ

Học ngữ pháp và dịch tiếng Ba Lan thật dễ

“Giới tính” của từ
Bạn có cẩm thấy hơi lạ phải không khi đang nghe từ có “giới tính”, điều này ám chỉ đến sự thật rằng trong tiếng Ba

Lan mọi danh từ đều có giới tính ngữ pháp và do đó có tính từ. Đàn ông và nam giới và nam giới đều có nam tính,

cũng như tất cả các loài vật nam giới như cá ram và stallion. Ngược lại, phụ nữ, trẻ em gái, tên phụ nữ và động vật

cái như mare và hen là nữ. Không có gì đáng ngạc nhiên trong đó nhưng mọi danh từ kết thúc bằng chữ cái – một –

là nữ tính. Bởi vì điều này Maria và phụ nữ (phụ nữ) và gái (con gái) và ryba (cá) và nước (nước) là nữ tính. Thậm chí

có một vài từ có vẻ nam tính, chẳng hạn như Fatherland -Ojczyzna kết thúc trong đó có nguyên nhân để được nữ tính

ngữ pháp. Một số khái niệm trừu tượng là nữ tính vì chúng kết thúc bằng-tính-ví dụ mądrość.

Danh từ, kết thúc bằng phụ âm là nam tính, do đó tên Tomasz là nam tính như là chủ sở hữu của nó! Nhưng chúng ta

có thể chuyển sang tình huống thú vị mà widelec (ngã ba) là nam tính, trong khi łyżka (spoon) là nữ tính. Chữ cái cuối

cùng của người thứ nhất định nghĩa giới tính, nhưng nó không đơn giản như thế vì cũng có một ngữ pháp ngữ pháp.

Như là một danh từ tổng quát mà kết thúc trong – o – có xu hướng được neuter.

Đại từ trong tiếng ba lan

Khi nói đến việc sử dụng đại từ bằng tiếng Ba Lan, điều quan trọng là người học phải nắm bắt được nhiều hình thức

mỗi từ được hệ thống trường hợp tiếng Ba Lan có thể thực hiện được. Các đại từ chỉ định người thứ nhất bằng tiếng

Ba Lan là ja (I), số ít, và my (we), số nhiều. Mỗi cái được thể hiện khác nhau trong trường hợp kết án và kết nghĩa.

Trong trường hợp có một hình thức đặc biệt của ja là ‘ tôi ‘ (tôi), và dạng số nhiều của tôi , nas (us). Với sự thay đổi

của hình thức, các đại từ này bây giờ được kết xuất đúng cách để sử dụng trong accusative, như các đối tượng trực

tiếp của động từ chuyển tiếp. Vì vậy, nếu tôi muốn nói ‘chờ tôi’, nơi mà động từ ‘chờ’ czekać yêu cầu đối tượng bị buộc

tội, tôi sẽ phải sử dụng dạng liên hợp ja (I), đưa ra ”czekasz na mnie” ( Nơi mà kết thúc -asz chỉ ra hình thức thứ hai

của ‘chờ’, và na là giới từ ‘for’).

Danh từ chỉ định người thứ hai bằng tiếng Ba Lan là ty (bạn), số ít, và wy (số nhiều ‘bạn’), số nhiều. Mỗi cái được thể hiện

khác nhau trong trường hợp kết án và kết nghĩa. Trong trường hợp tố cáo , dạng số ít của ty là ‘ cię ‘ hoặc ‘ bạn ‘ (bạn), và

dạng số nhiều của wy , là (‘bạn’ trong số nhiều). Chúng ta hãy lấy một câu mà một lần nữa đòi hỏi việc sử dụng các trường

hợp tố cáo do một động từ chuyển tiếp. Để nói rằng ‘Tôi có bạn’, chúng tôi cần phải nói ‘ mam teny ‘, thay vì ‘ mam ty ‘, và

nói rằng ‘Tôi yêu bạn’, đó là kocham bạn (không phải ‘ kocham ty ‘).

Các đại từ thứ ba được chỉ định và dạng tố cáo của họ như sau: on (anh) trở thành him (anh ta), ona (she) trở thành ją (her),

và ono (it) trở thành je (it). Với động từ chuyển tiếp, cũng tương tự với các đại từ thứ ba như với thứ hai và đầu tiên: Nói, ‘Tôi yêu anh ấy’, tôi sẽ sử dụng dạng liên hợp và nói ‘ kocham go ‘.Cho dù đó là một lợi thế hay không thì rất khó nói, tuy nhiên có một số ít danh từ bằng tiếng Ba Lan hơn tiếng Anh.

Tính từ tiếng ba lan
Không giống như tiếng Anh, tính từ bằng tiếng Ba Lan phải luôn luôn đồng ý với giới tính của danh từ họ được sử dụng để mô tả. Thỏa thuận về giới tính này được biểu hiện bằng cách sử dụng một kết thúc cụ thể cho các danh từ nam tính, nữ tính hoặc nơ-rít, và nó tương đối dễ dàng để có được hang của. Tuy nhiên, bạn phải nhớ điều gì đang xảy ra giống như búp bê trên mọi khía cạnh của ngôn ngữ Ba Lan là những trường hợp ngữ pháp, đòi hỏi, sự thay đổi của họ về danh từ và tính từ , có nghĩa là bạn phải làm quen với sự kết thúc của sự kết thúc Bản thân bạn nếu bạn sẽ sử dụng tính từ một cách chính xác.

Số ít
Đối với các tính từ nam tính , yêu cầu kết thúc -y : khách sạn tốt (tốt khách sạn)
Đối với nam tính cá nhân tính từ , kết thúc -y được yêu cầu: dobry mężczyzna (người tốt)
Đối với femenine tính từ , kết thúc -a được yêu cầu: Dobra dziewczynka (cô gái tốt)
Đối với các tính từ nueter , yêu cầu kết thúc -e : good child (đứa trẻ ngoan)

Số nhiều
Đối với các tính từ nam tính , cần phải có kết thúc -e : dobre hotele (good hotels)
Đối với các tính từ cá nhân của nam giới , phần kết thúc -y là cần thiết: dobrzy mężczyźni (người đàn ông tốt)
Đối với các tính từ femenine , yêu cầu kết thúc -e : dobre cô gái (cô gái tốt)
Đối với các tính từ nueter , yêu cầu kết thúc -e : good kids (đứa trẻ ngoan)

Học ngữ pháp và dịch tiếng Ba Lan thật dễ

Động từ trong tiếng ba lan
Phần cuối của động từ nhóm là:
 
-đe (người thứ nhất), -esz (thứ hai người số nhiều), -e (người thứ ba)

-emé (người đầu tiên số nhiều), -eké (người thứ hai số nhiều),  -ą (Người thứ ba số nhiều).

Dưới đây là một ví dụ về một động từ lớp 1 với cách chia động từ của nó: [nguyên] móc (để có thể), MOGE (Tôi có thể), możesz (bạn có thể), bật / ona może (anh / cô ấy có thể), możemy (chúng tôi Có thể), khảonych (bạn [ nhiều ] Phần cuối của động từ lớp học là: -đi (người thứ nhất), -y / isz (người thứ hai), -y / i (người thứ ba), -y / imy (số nhiều người đầu tiên), -y / icie (Thứ hai người số nhiều),- ± (người thứ ba số nhiều).

Đây là một ví dụ của động từ lớp 2, với các liên hợp: [nguyên văn] lubić (để thích), lubię (tôi thích), lubisz (bạn thích), on / ona lubi (anh ta / cô ấy thích), lubimy (chúng tôi thích) , Lubicie (bạn nhiều người thích), oni / one lubią (họ thích). có thể), oni / one có thể (họ có thể).

Phần cuối của động từ lớp 3 là:

-am (người thứ nhất), -asz (người thứ hai), -a (người thứ ba)

-amé (người đầu tiên số nhiều), -acie (thứ hai người số nhiều) -aj (Người thứ ba số nhiều).

Dưới đây là một ví dụ chúng ta đã thấy trước đây của một động từ lớp 3, với cách chia động từ: [nguyên] mieć (có), mắm (Tôi có), masz (bạn có), bật / ona ma (anh / cô ấy có), mamy ( Chúng ta có), macie (bạn có nhiều), họ / one có (họ có).

Động từ loại 4 là loại hiếm nhất và thực sự có thể được xem là một tiểu nhóm của động từ nhóm 3, vì sự khác biệt duy nhất là nguyên âm ( -a / -e ) ở phần kết thúc. Không có phân lớp cho nhóm động từ này.

Phần cuối của động từ lớp 4 là:

-em (người thứ nhất), -esz (người thứ hai), -e (người thứ ba)

-se (số nhiều người đầu tiên), -ety (thứ hai người số nhiều), -aj (Người thứ ba số nhiều).

Đây là một ví dụ của động từ lớp 4, với tất cả các liên hợp bằng tiếng Ba Lan: [infinitive] tell (nói), powiem (tôi nói), powiesz (bạn nói), on / ona powie (anh / cô ấy nói), powiemy (Chúng tôi nói), powiecie (bạn nhiều người nói), oni / one powiedzą (họ nói).

Từ việc yêu thích nước Ba Lan, cho đến việc nghiên cứu và học tập cùng với thứ tiếng đẹp này, bạn cũng sẽ theo nghề dịch tiếng Ba Lan để trau dồi, chuyên tâm hơn với ngôn ngữ đã gắn bó với bạn bao lâu nay. 

Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi trên là không, thì tốt nhất bạn nên ngừng cố gắng. Nếu bạn không tin rằng bạn có thể tiếp cận đích đến trong hành trình của mình, bạn sẽ không thể thành công bất cứ việc gì nếu cả chính mình bạn cũng không tin tưởng. Chúc bạn thành công!

Tham khảo thêm một số bài viết khác: 

>> dịch tiếng ba lan

>> dịch tiếng anh

>> dịch thuật công chứng​

    Liên hệ với chúng tôi