Mua đất bằng giấy viết tay có làm được sổ đỏ?

Câu hỏi : Bố tôi có mua đất của ông A nhưng chỉ có giấy viết tay. Vậy gia đình tôi có thể làm sổ đỏ đứng tên trên mảnh đất đã mua hay không?

Hỏi: Năm 2001 bố tôi có mua đất của ông A nhưng chỉ có giấy viết tay. Ông A có đưa cho gia đình tôi các giấy tờ trong đó chứng minh được quyền sử dụng đất của ông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ năm 1968. Vậy nay chúng tôi có thể làm sổ đỏ đứng tên trên mảnh đất đã mua hay không?

Trả lời: Căn cứ vào Điểm e, Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 có quy định: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có những giấy tờ về quyền được sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, Khoản 2, Điều 100 Luật Đất đai 2013 có quy định hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nêu trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Vì vậy, theo như thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn có thể làm thủ tục để đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên trên đất đã mua.

Phạm Cường

    Liên hệ với chúng tôi