Single

Hoàng Tùng

Anh Hoàng Tùng

Tôi rất hài lòng với bản dịch hợp đồng của các bạn, Nhờ có bản dịch tốt mà tôi đã ký kết được hợp đồng lần sau tôi cần dịch sẽ chắc chắn gửi bên bạn dịch xin trân trọng cám ơn

 

 

 

×