Thủ tục hợp pháp hóa giấy tờ Việt Nam sử dụng tại Thái Lan
Để thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ gốc hoặc bản sao/trích lục hoặc bản dịch giấy tờ của Việt Nam để sử dụng ở Thái Lan thì trước hết bạn phải làm thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam/Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam /Sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, Cục lãnh sự Hà Nội.

Người đề nghị chứng nhận lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

1. 01 Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự (khai trực tuyến);

2. Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

3. 01 bản sao y giấy tờ tùy thân đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

4. Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự;

5. 01 bản chụp các giấy tờ, tài liệu mục 4 để lưu tại Bộ Ngoại giao.

– Trường hợp cần xác minh tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, trong quá trình chứng nhận lãnh sự có thể phải xuất trình hoặc bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này để lưu tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Thái Lan

Người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

1. Giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự;

2. 01 bản dịch sang tiếng Thái hoặc tiếng Anh của giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự;

3. Giấy ủy quyền trong trường hợp nhờ người khác nộp thay

4. Mặt chụp Hộ chiếu/CMND của người ủy quyền

Hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Thái Lan

CÁC GÓI DỊCH VỤ  ASEAN CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG.

1. Tư vấn các thủ tục, điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ Việt Nam sử dụng tại Thái Lan

2. Xin chứng nhận lãnh sự tại Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao Việt Nam

3. Xin hợp pháp hóa lãnh sự tại Đại sứ quán Thái Lan

4. Dịch thuật, công chứng, Sao y bản chính các tài liệu cần hợp pháp hóa

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ chọn gói hoặc chia nhỏ sử dụng các gói dịch vụ đơn của chúng tôi

Asean luôn luôn nhiệt tình tận tâm tư vấn cho khách hàng miễn phí gói dịch vụ phù hợp giảm tiện tối đa chi phí cho khách hàng.

    Liên hệ với chúng tôi