Dịch thuật tiếng Anh

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012 – 2013


1. Viện công nghệ California (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 1
Đồng hạng 2. Đại học Oxford (Anh) – Xếp hạng năm ngoái: 4
Đồng hạng 2. Đại học Stanford (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 2
4. Đại học Harvard (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 2
5. Học viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 7
6. Đại học Princeton (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 5
7. Đại học Cambridge (Anh) – Xếp hạng năm ngoái: 6
8. Học viện Hoàng gia London (Anh) – Xếp hạng năm ngoái: 8
9. Đại học California, Berkeley (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 10
10. Đại học Chicago (Mỹ) – Xếp hạng năm ngoái: 9
×