ngân hàng techcombank

Dự án dịch 2000 Trang hồ sơ thầu cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Thời gian hoàn thành : 40 Ngày làm việc

Đây là dự án chiến lược của ngân hàng Techcombank, dự án Thầu nên đòi hỏi chất lượng dịch thuật và bản dịch phải đạt chất lượng cao nhất.

Dịch thuật Tận Tâm đã hoàn thành sự án Trước hẹn và mang lại sự yên tâm cho đối tác.

    Liên hệ với chúng tôi