BẢNG GIÁ DỊCH THUẬT TIẾNG ANH VÀ CÁC NGÔN NGỮ KHÁC

STT

Nội dung

Giá/1 trang (300 từ)

I.

Dịch xuôi từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam

A

Văn bản thông dụng

1. Tiếng Anh

40.000đ

2. Tiếng Pháp

60.000đ

3. Tiếng Nga

60.000đ

4. Tiếng Trung

70.000đ

5. Tiếng Đức

70.000đ

6. Tiếng Nhật

90.000đ

7. Tiếng Hàn

100.000đ

8. Tiếng Thái

200.000đ

9. Tiếng Tây Ban Nha

200.000đ

10. Tiếng Bồ Đào Nha

200.000đ

11. Tiếng Ý

200.000đ

12. Tiếng Hungary

230.00đ

B

Văn bản chuyên ngành

Theo thoả thuận

II

Dịch ngược từ tiếng Việt sang tiếng nước Ngoài

A

Văn bản thông dụng

1. Tiếng Anh

45.000đ

2. Tiếng Pháp

65.000đ

3. Tiếng Nga

70.000đ

4. Tiếng Trung

80.000đ

5. Tiếng Nhật

100.000đ

6. Tiếng Hàn

120.000đ

7. Tiếng Thái

220.000đ

8. Tiếng Hungary

250.000 đ

9. Tiếng Tây Ban Nha

220.000 đ

10. Tiếng Bồ Đào Nha

220.000 đ

11. Tiếng Ý

220.000 đ

B

Văn bản chuyên ngành

Theo thoả thuận

BẢNG GIÁ PHIÊN DỊCH

STT
Ngôn ngữ gốc
Thời gian
Giá (tại Hà Nội)
Hướng dẫn Du lịch
Giao dịch
Thương mại
Chuyên ngành
01
ANH
2 giờ
8 USD
15 USD
20 USD
1 ngày: 8 tiếng
25 USD
50 USD
60 USD
02
PHÁP
2 giờ
8 USD
15 USD
20 USD
1 ngày: 8 tiếng
30 USD
50 USD
60 USD
03
TRUNG
2 giờ
15 USD
20 USD
25 USD
1 ngày: 8 tiếng
40 USD
70 USD
80 USD
04
NHẬT
2 giờ
20 USD
25 USD
30 USD
1 ngày: 8 tiếng
60 USD
80 USD
100 USD
05
HÀN QUỐC
2 giờ
25 USD
30 USD
35 USD
1 ngày: 8 tiếng
60 USD
100 USD
120 USD
06
THÁI LAN
2 giờ
25 USD
35 USD
40 USD
1 ngày: 8 tiếng
70 USD
120 USD
150 USD
10
ĐỨC
2 giờ
15 USD
20 USD
25 USD
1 ngày: 8 tiếng
45 USD
75 USD
85 USD
11
NGA
2 giờ
18 USD
20 USD
25 USD
1 ngày: 8 tiếng
45 USD
60 USD
75 USD
Ghi chú:
 – Mức giá phiên dịch trên (không bao gồm 10%VAT) chỉ là mức giá chung. Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ đưa ra bảng báo giá chi tiết.
– Trên đây là một số các ngôn ngữ thông dụng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch viên. Nếu quý khách có yêu cầu ngôn ngữ khác xin liên hệ với phòng Dịch thuật của chúng tôi
– Đối với Phiên dịch viên, nếu đi ngoài Hà Nội, khách hàng phải chịu mọi chi phí ăn ở, đi lại cho Phiên dịch