Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin cho khách hàng
Chúng tôi hiểu rõ và đề cao tầm quan trọng hàng đầu của việc bảo mật thông tin cho tất cả các khách hàng. Mỗi dự án, tài liệu khách hàng giao cho chúng tôi dịch đều được bảo mật tối đa. Trong một số trường hợp, chúng tôi còn tăng cường thêm các biện pháp bảo mật phòng ngừa bổ sung. Ví dụ: Bảo vệ bí mật tên khách hàng. Cán bộ quản lý dự án của chúng tôi trước tiên sẽ chuyển đổi, dấu tên của khách hàng trước khi giao tài liệu cho các biên dịch viên chuyên nghiệp của chúng tôi.

chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Bảo vệ tài sản trí tuệ
Tài liệu của Khách hàng được chia tách, phân giao cho nhiều biên dịch viên chuyên nghiệp để không cá nhân nào có bộ tài liệu đầy đủ. Quy trình hiệu đính sẽ được thực hiện bởi một chuyên viên giỏi, giàu kinh nghiệm của chúng tôi và người này không tham gia làm việc chính thức hay bán thời gian cho bất kỳ công ty, tổ chức nào khác. Chúng tôi có thể thảo luận với khách hàng để tối ưu hóa lựa chọn hiệu đính viên nhằm đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng và/ hoặc từng nhiệm vụ được giao.

Bảo vệ thông tin riêng tư, bí mật kinh doanh
Chúng tôi sẽ ký thỏa thuận bảo mật chính thức với khách hàng, bao gồm việc hạn chế số lượng biên dịch viên chuyên nghiệp tham gia dự án đến mức tối thiểu. Chúng tôi cam kết tôn trọng bảo vệ tuyệt đối tất cả các tài liệu mật của khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nếu khách hàng có yêu cầu bổ sung các biện pháp bảo mật phòng ngừa, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi.

×