Dịch thuật Asean

Dịch công chứng hồ sơ doanh nghiệp

Tìm hiểu và giải thích các từ ngữ về Doanh Nghiệp?

Dịch thuật hồ sơ doanh nghiệp là chuyển đổi ngôn ngữ các loại giấy tờ hồ sơ doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của phập luật nhằm mục đích kinh doanh.

Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này.

Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty

Để có thể thành lập doanh nghiệp cần những loại giấy tờ gì?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử.Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Giấy tờ pháp lý của tổ chức là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu liên quan và hạ tầng kỹ thuật hệ thống.

Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư. Sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Dịch thuật công chứng tất cả các loại giấy tờ hồ sơ doanh nghiệp

  • Hồ sơ dự thầu xây dựng
  • Giấy mời thầu
  • Các bản vẽ thiết kế chi tiết về mặt bằng dự án…
  • Tài liệu thuyết minh thi công
  • Tài liệu dự toán công trình
  • Tài liệu công trình thủy điện
  • Tài liệu kỹ thuật kết cấu
  • Tài liệu kỹ thuật xây dựng cầu, đường

Tài liệu chuyên ngành được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Anh

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Đức

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Nga

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Ấn Độ

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Thái Lan

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Campuchia

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Lào

Dịch tài liệu chuyên ngành sang tiếng Pháp

Và chúng tôi nhận được tài liệu chuyên ngành sang nhiều thứ tiếng khác …………………………

>>>>>>>>>>> Xem thêm : Dịch thuật chuyên ngành 

×