Dịch thuật tiếng Trung chuyên ngành kỹ thuật xây dựng

Hiện nay mật độ xây dựng cũng như nhu cầu xây dựng được mở ra rất nhiều nên chuyên ngành xây dựng cũng là ngành mà mọi người ưa chuộng nhất và rất cần thiết. Các công trình cao ốc, nhà tầng, trường học, bệnh viện, đường xá đi lại cũng rất nhiều.

>>>>>>>>>>>>Xem thêm: Dịch thuật chuyên ngành và thông tin cần thiết 

Các loại tài liệu cần được dịch thuật chuyên ngành xây dựng

  • Hồ sơ dự thầu xây dựng
  • Giấy mời thầu
  • Các bản vẽ thiết kế chi tiết về mặt bằng dự án…
  • Tài liệu thuyết minh thi công
  • Tài liệu dự toán công trình
  • Tài liệu công trình thủy điện
  • Tài liệu kỹ thuật kết cấu
  • Tài liệu kỹ thuật xây dựng cầu, đường

Tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Anh

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Đức

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Nga

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Ấn Độ

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Thái Lan

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Campuchia

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Lào

Dịch tài liệu chuyên ngành kỹ thuật xây dựng sang tiếng Pháp

Và chúng tôi nhận được tài liệu chuyên ngành sang nhiều thứ tiếng khác …………………………

Dịch tài liệu các chuyên ngành sang tiếng Tung

Dịch tài liệu chuyên ngành Luật – Tư pháp
Dịch tài liệu chuyên ngành Y Dược
Dịch tài liệu chuyên ngành kinh tế đối ngoại
Dịch tài liệu chuyên ngành giáo dục đào tạo

    Liên hệ với chúng tôi