Dịch thuật tiếng Anh

Điều kiện học tiến sĩ tại Úc

– Tư vấn của chuyên gia trung tâm giáo dục StudyLink: Tại Úc, để có thể học chương trình tiến sĩ, bạn cần có bằng thạc sĩ (nghiên cứu, hoặc học theo tín chỉ) hoặc đã tốt nghiệp chương trình đại học (bachelor degree) và hoàn tất một năm học danh dự chú trọng vào nghiên cứu (honor year). Những sinh viên thuộc loại này sau 12 hay 18 tháng, nếu kết quả các môn học có số điểm cao có thể đăng ký học thẳng lên chương trình tiến sĩ.

SV học tập tại thư viện của ĐH Monash, Úc – Ảnh: flickr.com

Ngoài những điều kiện về bằng cấp nói ở trên, ứng viên bắt buộc phải trình một đề cương nghiên cứu ngắn (short research proposal) trong đó ghi rõ lý do và mục tiêu của công trình nghiên cứu, các lĩnh vực dự định tiến hành nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, thời gian và phương tiện cần có để tiến hành khảo sát và những thành quả cũng như các ứng dụng từ thành quả nghiên cứu ấy.

Bạn có thể tham khảo các trường đại học lớn tại Úc như:

• Melbourne University (www.unimelb.edu.au);

• Monash University (www.monash.edu.au);

• Adelaide University (www.adelaide.edu.au);

• University of Queensland (www.uq.edu.au).

×